Månad: december 2016

Stor glädje med klassisk musik

Vissa ungdomar idag tror att klassisk musik är de låtar de hör från 1970-talet. Det känns så långt borta, en helt annan värld. Men även om man kallar många av dessa sånger för klassiker så handlar klassisk musik ofta om ännu äldre toner. Till trots för att mycket av denna musik skrevs för flera hundra år sedan så är den…

Continue reading