Nya regler för din tjänstebil

Att ha tjänstebil är en förmån med flera olika aspekter. Det är bekvämt att kunna ha bil utan att själv betala för den. Och många gånger är det enda möjligheten att överhuvudtaget kunna arbeta. Vissa yrken kräver långa sträckor med bil eller så är det en hjälp till att pendla mellan hem och jobb. Men nu har lagen ändrats och nya regler kommer att träda i kraft.

Lagarna runt förmånsbilar har förändrats då och då under årens lopp. Men hittills har det varit en mycket bra förmån, som har hjälpt många. Den har också kritiserats av flera röster som menar att det är de högt uppsatta i företaget som har mest nytta. Och att de redan har råd med en bra, egen bil. Naturligtvis går det inte att dra alla över en kam. Alla situationer är unika och ofta så är en företagsbil den bästa lösningen.

Köra runt med annans bil

Det är vanligt att leasa en bil till företaget, men allt fler köper också in dem rent ut. En växande trend för storstäderna är att satsa på elbilar. Trots att en stor del av handeln och affärsvärlden idag sköts via internet eller videokonferenser så finns det fortfarande behov av att resa runt. En förmånsbil tjänstebil är vanligt att ha när man arbetar som säljare. Det är ett yrke som inte förändrats lika mycket, för här är ofta kundkontakten av yttersta vikt. Du vill gärna se den person du har en dialog med, och då måste du resa runt.

Eftersom det finns en hel del lagar och regler runt tjänstebilarna så kan det vara bra att skaffa sig tillräckligt med information. Det är inte fråga om en gratis bil, utan det följer vissa skyldigheter med förmånen. Skatter och annat som är baserat på hur och när du använder bilen. Samt hur långt du kör. Nu när lagarna förändras är det också viktigt att vara uppdaterad. Hitta all information du behöver på saljarnas.se.

Svårare att använda förmånsbil?

Det är inte alla som är positivt inställda till de nya lagarna. Men som vanligt finns det två sidor i debatten. En del tycker att det är på tiden att de som har tjänstebil behandlas som vanliga bilförare. De ska inte alls vara undantagna vissa skatter, utan dessa ska betalas. Andra menar naturligtvis på att det inte är rätt att betala när du kör för firman. Plus att de nya reglerna lätt kan göra livet svårare för de som bor i glesbygden.  Västerbottens-Kuriren rapporterar i en artikel om hur en uppdatering av reglerna för tjänstebil kan vara positiva.

Hur det kommer att gå får framtiden visa. Det kan hända att lagarna måste justeras igen, om de inte fungerar. Men för tillfället så har det blivit något dyrare att utnyttja denna förmån. Återigen så handlar det om hur pass mycket bilen behövs. Ibland kan du helt enkelt inte klara dig utan och då är det ju bara att betala. Ett alternativ kan vara att komma överens med arbetsgivaren, men då blir det återigen en skattefråga. Dagens Nyheter skriver i denna artikel om nya regler för tjänstebil. Det är alltid intressant att se vad som är nytt och vad som finns kvar.

Viktigt med tjänstebil

Det är en ganska stor sak på flera företag. Utan en förmånsbil så fungerar helt enkelt inte verksamheten eftersom den är uppbyggd på att transporterna fungerar som de ska. På flera ställen har de ett antal bilar, det är något som är en del av processen. Egentligen är uttrycken tjänstebil och förmånsbil två olika saker, även om de i dagligt tal ofta används tillsammans. \

En tjänstebil är tänkt för jobbet. Typ en försäljare som måste åka ut till kunderna. Den får bara köras privat i begränsad utsträckning. Du måste föra en körjournal och skatta för allt som går utöver det lagstadgade. Med en förmånsbil däremot kan du köra som du vill privat, men naturligtvis så ska du skatta för det. Hur mycket du ska betala i skatt beror på hur gammal bilen är och hur den är utrustad.

Många lagar små

Det finns alltså ett antal lagar som reglerar bruket av tjänstebil eller förmånsbil. Nu när vissa av dem har förändrats kan det vara ett bra tillfälle att repetera vad som gäller. För annars kan du stå där med hög restskatt, trots att du trodde att allt var okej. Bilar som är anpassade de handikappade, till exempel, räknas inte med under rubriken extrautrustning. Därför blir skatten lägre. Om du använder ditt eget garage för att parkera firmabilen kan du ha rätt till en viss ersättning, och så vidare.

Det kan alltså löna sig att hålla reda på de nya reglerna, och inte glömma bort de gamla. Att kunna använda företagets bil kan vara en stor förmån, men ibland också en helt naturlig del av jobbet. Bara du vet exakt vad det inkluderar.