Månad: februari 2021

Myterna runt vaping

E-cigaretterna påverkar blodet och hjärtat. Detta kunde forskare konstatera i några av de första studierna som genomfördes på vapeprodukter. Med tiden har vi dock fått ta del av fler forskningsresultat som tonar ner dessa risker. Men vad ska man som konsument tro om man saknar kunskap om ämnet? Krasst sett kan man säga att det finns risker med många livsmedel…

Continue reading