Myterna runt vaping

E-cigaretterna påverkar blodet och hjärtat. Detta kunde forskare konstatera i några av de första studierna som genomfördes på vapeprodukter. Med tiden har vi dock fått ta del av fler forskningsresultat som tonar ner dessa risker. Men vad ska man som konsument tro om man saknar kunskap om ämnet?

Krasst sett kan man säga att det finns risker med många livsmedel och andra produkter som används av en stor del av befolkningen. Det är med andra ord inte särskilt svårt att hitta ämnen i en specifik produkt som är potentiellt farligt för oss.

En studie som genomfördes i London kan ge oss lite mer klarhet i riskerna. De genomförde en studie med cirka 200 personer. Dessa personer hade tidigare rökt tobakscigaretter. Under studietiden bytte de till e-cigaretter.

I slutet av testperioden hade deras värden förbättrats avsevärt. Man kontrollerade också specifika delar av kroppen, exempelvis hjärtat och blodkärl. Man kan därför konstatera att e-cigaretter är ett betydligt bättre alternativ än tobakscigaretter.

Samtidigt måste vi fråga oss om det är bra att byta ett beroende mot ett annat? För att få ett svar på den frågan måste vi undersöka hur farligt det nya alternativet är. Som vi har redogjort för ovan är det nya alternativet inte särskilt farligt. Samtidigt är det förmodligen bättre att bara äta en frukt, men riskerna med e-cigaretter är i vilket fall inte tillräckliga för att införa en avrådan på samma sätt som för tobakscigaretter.

Vill du lära dig mer om vapeprodukter? Läs mer om vape coils. Detta är bara en del av det produktutbud som gör e-cigaretterna så populära på marknaden. 

Vilka myter finns det och vad säger forskningen?

  • En sanning är faktiskt att rökningen leder till stelare kärl. Samtidigt har forskare kunnat se

att detta är tillfälligt. De menar också att denna effekt förvärras av nikotin. En del personer som röker e-cigaretter använder produkter utan nikotin. Man skulle därför kunna säga att detta minskar eventuella risker ytterligare.

  • Man har också kunnat se att denna typ av rökning påverkar cellerna. Det verkar dock inte som att denna effekt är särskilt stor. Man måste dock vara noga med att poängtera att vissa produkter är farligare än andra. Tidigare har det funnits produkter med farliga partiklar på marknaden. EUs regelverk syftar till att förhindra att dessa produkter når marknaden.
  • E-cigaretter bör fungera som komplement till tobakscigaretter. Tobakscigaretterna är som bekant kända för att vara väldigt farliga. Läkare överlag tenderar dock att inte rekommendera någon rökning överhuvudtaget. Detta ligger i deras grundvärderingar. De kan aldrig rekommendera något som inte är bra för kroppen. 
  • Samtidigt bör man poängtera att vi människor gör saker som är farliga för oss, även om läkarna avråder. Ett exempel är alkohol. Man har länge försökt hitta några fördelar med alkohol. Under en period hävdade man att vin var bra i låga kvantiteter. Detta påstående är högst tvivelaktigt enligt resultaten från modern forskning.

Sammanfattningsvis kan man säga att myterna har ett visst stöd i vetenskapen. Samtidigt verkar det som att många myter har förstärkts, inte minst för att det finns få långtgående studier över e-cigaretternas påverkan på kroppen.

I ljuset av allt detta växer en ny marknad fram som erbjuder kunderna en rad olika produkter. Som kund måste man ta ställning till många frågor. Vill man köpa vapeprodukter med nikotin? DL vs MTL, vilket föredrar du? Man får prova sig fram för att hitta rätt i det stora utbudet.

Mediebevakning

Expressens artikel slår hål på myterna runt vaping. Samtidigt kan vi konstatera att många medier har varit väldigt negativt inställda till vaping. Du kan säkert tänka på minst ett tillfälle när du har läst en negativt inriktad artikel. Ofta väljer journalisterna att referera till en av de studier som gjordes under 2010-talet, där man ofta kom fram till att e-cigaretter är farliga.

I den här artikeln har vi kunnat slå hål på myterna samtidigt som vi väljer att ge en nyanserad bild. Det är givetvis inte helt ofarligt att dra ner rök i lungorna. De stora medierna väljer däremot ofta att endast visa en sida av myntet. Men är det inte bra att de varnar svenskarna?

Givetvis kan det vara en bra idé, speciellt när vissa företag endast väljer att lyfta fördelarna. Ibland finns det en missuppfattning gällande mediernas roll i samhället. En del människor verkar tro att de väljer att kritisera saker och ting baserat på deras behov av att vinna över klick. Det kan visserligen stämma att de skriver artiklar för att få många läsare.

Samtidigt får man inte glömma att deras huvudsakliga uppgift är att granska näringslivet och samhället. Om företagen får bestämma kommer de endast lyfta de positiva delarna av deras tjänst eller vara. Medierna finns där som en slags motpol. 

Vi får inte glömma att det fanns en tid när tobakscigaretter såldes utan varningstexter. På den tiden kunde man nästan få uppfattningen av att dessa cigaretter var bra för hälsan. Forskningen kom dock i ikapp företagen bakom dessa produkter. I början försökte de förringa forskningsresultaten för att kunna fortsätta att sälja i stora kvantiteter.

De traditionella medierna hade en stor del i den informationsspridning som kom att ske om tobakscigaretter och dess risker. Deras roll som motpol gick emellan företagens intressen och forskarnas vilja till att informera befolkningen. 

Slutord

Ibland kan man dela in människor i olika grupper. Dessa grupper kan sedan användas för att identifiera risker för beroende och dylikt. B-människor klarar sig bättre tack vare vaping. Läs om de olika kategorierna i Aftonbladet.

Sen kanske man inte ska dra allt för höga växlar av denna indelning. Man ska dock vara lyhörd om studieresultat som presenteras av forskare. De kan hjälpa oss att leva hälsosammare och vi människor tenderar att vilja ta begränsade risker, även om vi ibland röker och dricker alkohol.

Man bör också lyssna på forskningen på grund av statliga beslut. Ibland införs nya lagar och regler baserat på nya rön. Information om vad lagen säger om vaping. Om vaping hade varit väldigt farligt hade förmodligen staten aldrig godkänt dessa produkter på marknaden.

Intresseorganisationer brukar ofta hänvisa till forskning och studier när de vill godkänna något. Detta är en bra grund för att få till stånd en förändring. Detta är dock inte den enda legitima anledningen. Staten tar nämligen också beslut baserat på kulturella värderingar. Man ser dessutom till ekonomiska faktorer samt eventuella konsekvenser för deras politiska karriärer.

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns många faktorer som påverkar beslutsfattandet. Om du vill förändra något kan du alltid engagera dig politiskt. Du kan exempelvis driva frågan om e-cigaretter och varför de ska få finnas på marknaden. Om du ska göra detta bör du hänvisa till forskningen på grund av att riskerna förmodligen utgör det största hindret.